Konkurs dla polskich szkół ROZSTRZYGNIĘTY!

Przywykliśmy – niesłusznie – kojarzyć debaty wyłącznie ze światem polityki lub czysto akademickich rozważań. W wielu krajach, w tym również w Polsce sztuka debatowania jest podtrzymywana, angażuje głównie studentów, którzy uczestniczą w rywalizacjach drużyn debatujących w różnych formatach na wysokim poziomie.

Rzadko jednak zdarza się, by debaty angażowały młodszych uczestników: Zaangażowanie się w debaty oznacza podjęcie wyzwania, aby ciągle dążyć do samodoskonalenia, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i tym społecznym, obywatelskim. Debaty niosą za sobą szacunek, tolerancję, akceptację innych opinii, wolność słowa.

Jeszcze rzadziej debaty dotyczą zagadnień z nauk ścisłych, a nie wartości, tematów społecznych czy filozoficznych koncepcji. Tu argumenty muszą być nie tylko przekonujące, ale i poparte badaniami naukowymi czy danymi. Wymaga to odwagi zerwania z dogmatami, otwartości, a jednocześnie szczególnej ostrożności w poszukiwaniu źródeł informacji.

Projekt ODYSSEY, finansowany w ramach ERASMUS+, dał uczniom szkół podstawowych i średnich taką szansę. Zespół projektowy przygotował obszerne materiały, zarówno dotyczące samych naukowych tematów, jak i przygotowujące do debatowania scenariusze i ćwiczenia.

Przez rok ponad 300 uczniów z 9 polskich miast zgłębiało pod okiem naukowców z Instytutu Geofizyki PAN zagadnienia związane z trzęsieniami ziemi, zmianami klimatu, energetyką odnawialną, czy zagrożeniem powodziowym. Ćwiczyli też budowanie argumentów, komunikację werbalną i niewerbalną. Nauczyciele-trenerzy debat potwierdzili, że obserwowali, jak formują się prawdziwe drużyny, naturalnie uczące się pracy zespołowej, jak uczniowie dotychczas nieśmiali odkrywają w sobie pokłady pewności siebie.

Wprowadzone od marca restrykcje, przede wszystkim zdalne nauczanie, bardzo utrudniły drużynom pracę, ale byli wytrwali – 6 listopada udało się (niestety tylko online) zorganizować długo wyczekiwany konkurs debat. Emocje były ogromne! Uczniowie dyskutowali między innymi, czy należy zakazać budowy nowej infrastruktury na terenach zagrożonych sejsmicznością antropogeniczną, czy należy inwestować w energetykę wiatrową oraz czy powinno się rozwijać transport morski w Arktyce. Walka była bardzo wyrównana, choć dla wielu z młodych debatantów było to pierwsze tego typu wystąpienie. Serdecznie gratulujemy wszystkim, a zwłaszcza zwycięzcom, w kategorii SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa nr 62 im. Gen. S. Taczaka w Poznaniu (drużyna „TACZAKI”), w kategorii LICEA – Zespół Szkół nr 1 im. G. Morcinka w Tychach (drużyna „TEAM GAJA”) oraz wspaniałym nauczycielkom-trenerkom: Pani Joannie Wilmańskiej (Poznań), Pani Kornelii Piątkowskiej (Tychy) i Panu Romualdowi Maciejewskiemu (Tychy).

Na tym nie koniec – planujemy warsztaty dla kolejnych nauczycieli, którzy chcą wprowadzić debatowanie do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *