CZY PROJEKT ODYSSEY JEST DLA CIEBIE?

  • Czy jesteś nauczycielem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a Twoi uczniowie mają 13-19 lat?
  • Chcesz przybliżyć swoim uczniom sztukę debatowania?
  • A może prowadzisz kółko zainteresowań, klub naukowy i poszukujesz inspiracji?

Dzięki gotowym narzędziom do pracy z uczniami (materiały w języku polskim) i naszemu wsparciu możesz zacząć wykorzystywać debatę oksfordzką w praktyce szkolnej!

Chcemy zrekrutować  8-16 polskich szkół, które wezmą udział w Konkursie Debat. Natomiast wszystkich, bez ograniczeń, zapraszamy do korzystania z materiałów edukacyjnych i wsparcia mentoringowego!

—>DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ<—

ZAPISZ SIĘ

CO PLANUJEMY?
W październiku w Warszawie odbędą się warsztaty dla nauczycieli. Przybliżymy zasady prowadzenia i oceniania debat, omówimy pakiety edukacyjne.

W ciągu roku szkolnego 2019/2020 nauczyciele będą przygotowywać swoich uczniów do rozgrywek, wykorzystując przygotowane materiały do debat – poradniki oraz 5 pakietów edukacyjnych. Każda szkoła będzie korzystać z “mentoringu eksperckiego” – spotkań z naukowcami. Pod koniec roku szkolnego odbędzie się Festiwal- Konkurs Debat, w których zostaną wybrane 2 zwycięskie drużyny.
W kolejnym etapie podczas konferencji upowszechniających będziemy prezentować doświadczenia szkół, materiały i dyskutować o roli debaty w edukacji STEM.

Finałowa konferencja będzie okazją do obserwowania finałowej debaty zwycięzców konkursu. Podczas warsztatów nauczyciele rozegrają “mini-debaty” oraz zapoznają się z materiałami przygotowanymi w projekcie.
Chcemy jak najszerzej rozpropagować praktyczne możliwości zastosowania materiałów i proponowanej metody w praktyce szkolnej w Polsce i w innych krajach europejskich

Jesteśmy przekonani, że:

  • wśród uczniów wzrośnie zainteresowanie przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi
  • wzrosną umiejętności rozumowania przyrodniczego.
  • uczniowie będą wykazywać większą skłonność do samodzielnego poszukiwania informacji na temat zjawisk przyrodniczych.
  • rozwiną się umiejętności retoryczne – swoboda wypowiedzi ustnej, doboru argumentów, zasad debatowania, kultury dyskusji.