Serdecznie zapraszamy nauczycieli starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w projekcie

Debaty oksfordzkie dla edukacji młodzieży w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

DLACZEGO WARTO?

Debata to cenna sztuka prowadzenia dyskusji, wypowiadania się i pokonania argumentów przeciwnika. Projekt opiera się o zmodyfikowaną debatę naukową typu oksfordzkiego, ma określoną strukturę, która zapewnia porządek w wymianie myśli między debatującymi. Gwarantuje sprawiedliwy podział czasu pomiędzy debatujące strony i umożliwia ocenę merytoryczną argumentów.

Debatowanie to bardzo skuteczny sposób na zwiększenie kompetencji językowych, budowanie pewności siebie, nauka szacunku dla innych, wzbogacenie słownictwa, ćwiczenie wypowiadania się na ważne tematy zawodowe, społeczne czy polityczne. Ale w erze “postprawdy”, sceptycyzmu i tzw. “fake news’ów” ważne jest szczególnie, abyśmy potrafili oceniać rzetelność informacji, weryfikować dane, prawidłowo formułować argumenty i opierać się o badania naukowe. Dlatego debatę wprowadzamy do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Wszystkie materiały, warsztaty i wsparcie mentorów są nieodpłatne!

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ? 

Rekrutację otwieramy 17 czerwca 2019 r. o godz. 9.00. Wystarczy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Obowiązuje kolejność zgłoszeń dla pierwszych 8 szkół. W przypadku większej liczby zgłoszeń będziemy dobierać szkoły biorąc pod uwagę ich lokalizację, tak aby zoptymalizować działania projektowe.

Szkoły, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie wraz z Konkursem Debat będą zobowiązane do dostarczenia do 20 września 2019 roku podpisanego przez Dyrektora Szkoły/innego prawnego reprezentanta ->POROZUMIENIA – ***WERSJA EDYTOWALNA ***(Wzór porozumienia stanowi załącznik do Regulaminu konkursu) oraz podpisanej ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH wskazanych w porozumieniu nauczycieli (KLAUZULA INFORMACYJNA).

JAKIE BĘDĄ MOJE DZIAŁANIA W PROJEKCIE?

W każdej szkole powstanie 10 osobowa debatująca drużyna, prowadzona przez nauczyciela. W trakcie roku szkolnego 2019/2020 drużyna będzie przygotowywać się do udziału w Konkursie Debat, w oparciu o otrzymane materiały (5 pakietów edukacyjnych w języku polskim, poradnik metodyczny) i wsparcie mentorów. Liczymy też na informację zwrotną i udział w ewaluacji projektu.

CZY MUSZĘ BRAĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Nie, każdy kto się do nas zgłosi, otrzyma materiały edukacyjne, możliwość udziału w warsztatach oraz wsparcie mentorów. Materiały można wówczas wykorzystać w dowolnym zakresie, np. zrealizować tylko jedną debatę na wybrany temat.

Tutaj można zapoznać się ze szczegółowym –>REGULAMINEM KONKURSU<–

JAKIE MATERIAŁY OTRZYMAM?

Praktycznym przewodnik wdrażania projektu dla nauczycieli

Poradnik metodyczny dla nauczyciela dot. debat – instrukcja przygotowania i oceny debaty, role w debacie, zasady formułowania argumentów, scenariusze zajęć o debatach

5 pakietów edukacyjnych, przygotowujących do prowadzenia debat na następujące tematy:

  • W umiarkowanych szerokościach geograficznych należy rozwijać energetykę wiatrową.
  • Należy rozwinąć transport morski na Oceanie Arktycznym
  • Zagospodarowanie naturalne zlewni górskich stanowi lepsze rozwiązanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego niż budowa dużego zbiornika zaporowego
  • Lokalizowanie nowej ważnej infrastruktury i siedlisk ludzkich nie powinno być dozwolone w obszarze antropogenicznego zagrożenia sejsmicznego
  • Należy inwestować w techniki geoinżynieryjne w celu przeciwdziałania zmianom klimatu.

Ponadto, w 2020 roku szkoły otrzymają dodatkowo 14 pakietów tematycznych w języku angielskim. 3 z nich zostaną wybrane do Finałowej Debaty. Debata będzie prowadzona w języku polskim.

Przeczytaj:  OPIS POLSKICH PAKIETÓW WRAZ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

CO MOŻNA WYGRAĆ W KONKURSIE?

Pod koniec roku szkolnego 2019/2020 podczas Festiwalu Debat wybrane zostaną 2 drużyny, które zaprosimy na Konferencję Finałową w kolejnym roku szkolnym. Tam rozegrana zostanie Finałowa Debata. Wszyscy uczestnicy Finałowej Debaty otrzymają dyplomy i nagrody książkowe. Zwycięska drużyna pojedzie na wycieczkę naukową do obserwatoriów Instytutu Geofizyki PAN.

Wszystkie szkoły biorące udział w konkursie otrzymają specjalne certyfikaty.

Ponadto, przewidziane są nagrody indywidualne dla najlepszych mówców w każdej z przeprowadzonych debat konkursowych.

Pytania? Piszcie do nas: edukacja@igf.edu.pl