Poradnik debat dla nauczycieli

Poradnik opisuje schemat debaty Odyssey, opartej na formacie typu oksfordzkiego, niezbędnik debatanta (zasady, rozstrzygnięcie, role), możliwość wykorzystania narzędzi mobilnych, zestaw niezbędnych informacji i wskazówek, które ułatwią zarówno przygotowanie wystąpienia, jak i poprowadzenie całej debaty i przygotowanie do roli jury, ćwiczenia, zasady oceny debaty.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium pt. Argumenty: jak je układać, jak je wymyślać?

Krajowe ramy metodyczne wdrażania projektu ODYSSEY w praktyce szkolnej – poradnik dla nauczyciela

Materiał zawiera wskazówki dla nauczycieli uczestniczących w projekcie, głównie tych zaangażowanych w fazę testową (oraz konkurs), a także zainteresowanych mentoringiem i wykorzystaniem materiałów edukacyjnych podczas projektu i po jego zakończeniu. Dokument zawiera również wskazówki dotyczące angażowania uczniów w projekt, tworzenia szkolnej drużyny debat oraz pracy z pakietami edukacyjnymi; opisuje zasady mentoringu, ułatwia trenowanie debat i przygotowanie się do konkursu.W załącznikach przedstawione kilka ćwiczeń ułatwiających przygotowanie do debatowania oraz 7 planów lekcji,  które pomogą uczniom rozwinąć umiejętności potrzebne do udanej debaty, takie jak komunikacja, argumentacja, wyszukiwanie dowodów, umiejętności językowe, a także wiedza na temat zasad debaty, zbijania argumentów, kontrargumentacji i błędów logicznych.

5 pakietów edukacyjnych

Każdy pakiet zawiera materiały dla ucznia, karty pracy dla ucznia, prezentację powerpoint, video eksperta oraz materiały dla nauczyciela z przykładami argumentów.

Tematy pakietów:

Energetyka wiatrowa

Geoinżynieria versus zmiany klimatu

Sejsmiczność antropogeniczna

Zagospodarowanie przeciwpowodziowe zlewni górskich

Transport morski w Arktyce

Dobre praktyki w zakresie zastosowania debaty oksfordzkiej jako narzędzia edukacyjnego w ramach STEM

Ten raport szczegółowo przedstawia profile partnerów tworzących konsorcjum projektu ODYSSEY, szkół zaangażowanych w testowanie pakietów edukacyjnych oraz organizatorów, którzy znacząco wsparli nauczycieli poprzez
warsztaty w procesie wdrażania debat w programy nauczania. Przedstawia również główne działania podejmowane w Polsce, Grecji, Estonii i Serbii. Osobny rozdział jest poświęcony analizie Zogniskowanych
Wywiadów Grupowych przeprowadzonych z nauczycielami z czterech krajów, którzy wspólnie ze swoimi uczniami testowali materiały opracowane w ramach projektu. Rozmowy z nauczycielami dotyczące projektu – o ich oczekiwaniach, głównych wyzwaniach, z jakimi się zetknęli, jakości opracowanych materiałów edukacyjnych oraz o użyteczności debat typu oksfordzkiego w nauczaniu w zakresie STEM – wyraźnie pokazują, że projekt spełnił ich oczekiwania, a w niektórych aspektach nawet je przewyższył.