Poradnik debat dla nauczycieli

Poradnik opisuje schemat debaty Odyssey, opartej na formacie typu oksfordzkiego, niezbędnik debatanta (zasady, rozstrzygnięcie, role), możliwość wykorzystania narzędzi mobilnych (aplikacje typu Socrative, Plickers), zestaw niezbędnych informacji i wskazówek, które ułatwią zarówno przygotowanie wystąpienia, jak i poprowadzenie całej debaty i przygotowanie do roli jury, ćwiczenia, zasady oceny debaty.

Krajowe ramy metodyczne wdrażania projektu ODYSSEY w praktyce szkolnej – poradnik dla nauczyciela

Materiał zawiera wskazówki dla nauczycieli uczestniczących w projekcie, głównie tych zaangażowanych w fazę testową (oraz konkurs), a także zainteresowanych mentoringiem i wykorzystaniem materiałów edukacyjnych podczas projektu i po jego zakończeniu. Dokument zawiera również wskazówki dotyczące angażowania uczniów w projekt, tworzenia szkolnej drużyny debat oraz pracy z pakietami edukacyjnymi; opisuje zasady mentoringu, ułatwia trenowanie debat i przygotowanie się do konkursu.W załącznikach przedstawione kilka ćwiczeń ułatwiających przygotowanie do debatowania oraz 7 planów lekcji,  które pomogą uczniom rozwinąć umiejętności potrzebne do udanej debaty, takie jak komunikacja, argumentacja, wyszukiwanie dowodów, umiejętności językowe, a także wiedza na temat zasad debaty, zbijania argumentów, kontrargumentacji i błędów logicznych.