Pakiety przygotowane przez Instytut Geofizyki PAN:

Tytuł: Zagospodarowanie przeciwpowodziowe zlewni górskich

Teza: Zagospodarowanie naturalne zlewni górskich stanowi lepsze rozwiązanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego niż budowa dużego
zbiornika zaporowego.

Pobierz cały pakiet (pdf)

Pobierz prezentację powerpoint

Obejrzyj wideo z autorem pakietu

 

Tytuł: Sejsmiczność antropogeniczna

Teza: W rejonach zagrożonych sejsmicznością antropogeniczną należy zakazać budowy nowej infrastruktury.

Pobierz cały pakiet (pdf)

Pobierz prezentację powerpoint

Obejrzyj wideo z autorem pakietu

 

Tytuł: Transport morski w Arktyce

Teza: Należy rozwijać transport morski na Oceanie Arktycznym.

Pobierz cały pakiet (pdf)

Pobierz prezentację powerpoint

Obejrzyj wideo z autorem pakietu

 

Tytuł: Energetyka wiatrowa

Teza: W umiarkowanych szerokościach geograficznych należy rozwijać energetykę wiatrową.

Pobierz cały pakiet (pdf)

Pobierz prezentację powerpoint

Obejrzyj wideo z autorem pakietu

 

Tytuł: Geoinżynieria a zmiany klimatu

Teza: Należy inwestować w techniki geoinżynieryjne, aby przeciwdziałać zmianom klimatu.

Pobierz cały pakiet (pdf)

Pobierz prezentację powerpoint

Obejrzyj wideo z autorem pakietu

 

Materiały metodyczne

Na skróty – praktyczne wskazówki
Scenariusze lekcji przygotowujących do debatowania
ODYSSEY Poradnik metodyczny dla nauczyciela
Nagranie z webinarium “Jak tworzyć argumenty?”